Tương tự với GaanaMusic Player 6.8.5 (Premium Unlocked)
Music Player 6.8.5 (Premium Unlocked)

6.8.5 28,611

Modded
Spotify Premium 8.8.74.652 (Unlocked)
Spotify Premium 8.8.74.652 (Unlocked)

8.8.74.652 571,472

Modded
​​YTPlayer 2.9 (Premium Features Unlocked)
​​YTPlayer 2.9 (Premium Features Unlocked)

2.9 20,014

Giải Trí
Videoder 14.4.3 (Ad-Free Unlocked)
Videoder 14.4.3 (Ad-Free Unlocked)

14.4.3 44,619

Modded
SoundHound 10.2.2 (Paid for free)
SoundHound 10.2.2 (Paid for free)

10.2.2 9,089

Nhạc và Âm thanh
Smule 11.2.3 (VIP Unlocked)
Smule 11.2.3 (VIP Unlocked)

11.2.3 32,914

Modded
Pandora 2308.1 (Premium Unlocked)
Pandora 2308.1 (Premium Unlocked)

2308.1 69,803

Modded
USB Audio Player PRO APK 5.7.7 (Paid for free)
USB Audio Player PRO APK 5.7.7 (Paid for free)

6.1.1.6 20,889

Nhạc và Âm thanh
Retro Music Player 6.1.0 (Pro Unlocked)
Retro Music Player 6.1.0 (Pro Unlocked)

6.1.0 14,349

Modded
Deezer Music Player 7.1.3.104 (Premium Unlocked)
Deezer Music Player 7.1.3.104 (Premium Unlocked)

7.1.3.104 42,287

Modded
JioSaavn 9.7.2 (Pro Unlocked)
JioSaavn 9.7.2 (Pro Unlocked)

9.7.2 35,301

Modded
YouTube Music 6.20.51 (Premium Unlocked)
YouTube Music 6.20.51 (Premium Unlocked)

6.20.51 61,428

Modded
Resso 3.7.0 (Premium Unlocked)
Resso 3.7.0 (Premium Unlocked)

3.7.0 103,407

Modded
My Mixtapez Music 8.3.89 (Ad-free)
My Mixtapez Music 8.3.89 (Ad-free)

8.3.89 8,557

Modded
Neutron Music Player 2.22.3 (Paid for free)
Neutron Music Player 2.22.3 (Paid for free)

2.22.3 29,813

Nhạc và Âm thanh
Wynk Music v3.49.0.11 (Ad-Free)
Wynk Music v3.49.0.11 (Ad-Free)

3.49.0.11 22,835

Modded
Pi Music Player 3.1.5.8_release_1 (Premium Unlocked)
Pi Music Player 3.1.5.8_release_1 (Premium Unlocked)

3.1.5.8_release_1 11,435

Modded
PowerAudio Pro 10.2.0 (Paid for free)
PowerAudio Pro 10.2.0 (Paid for free)

10.2.0 12,142

Nhạc và Âm thanh
Podcast Addict 2023.6.2 (Premium Unlocked)
Podcast Addict 2023.6.2 (Premium Unlocked)

2023.6.2 11,258

Modded
Podcast Republic 23.9.12R (Pro Unlocked)
Podcast Republic 23.9.12R (Pro Unlocked)

23.9.12R 5,087

Giải Trí
Hungama Music 6.1.9 (Premium Unlocked)
Hungama Music 6.1.9 (Premium Unlocked)

6.1.9 13,468

Nhạc và Âm thanh
Musixmatch 7.10.7 (Premium Unlocked)
Musixmatch 7.10.7 (Premium Unlocked)

7.10.6 16,131

Modded
Shazam 13.49.0-230921 (Paid for free)
Shazam 13.49.0-230921 (Paid for free)

13.49.0-230921 16,239

Nhạc và Âm thanh
Audiomack 6.30.0 (Premium Unlocked)
Audiomack 6.30.0 (Premium Unlocked)

6.30.0 21,323

Modded
Genius Song Lyrics 5.18.3 (Ad-Free)
Genius Song Lyrics 5.18.3 (Ad-Free)

5.18.3 6,194

Modded
Castbox 11.8.1-230925487 (Premium Unlocked)
Castbox 11.8.1-230925487 (Premium Unlocked)

11.8.1-230925487 5,644

Modded
Kakoke: Sing Karaoke 5.2.3 (Pro Unlocked)
Kakoke: Sing Karaoke 5.2.3 (Pro Unlocked)

5.2.3 3,233

Giải Trí
TIDAL Music 2.91.0 (Plus Unlocked)
TIDAL Music 2.91.0 (Plus Unlocked)

2.91.0 20,851

Modded
Vinylage Music Player 2.2.4 (Premium Unlocked)
Vinylage Music Player 2.2.4 (Premium Unlocked)

2.2.4 4,123

Modded
Oto Music 3.9.5 (Pro Unlocked)
Oto Music 3.9.5 (Pro Unlocked)

3.9.5 9,164

Modded
Nomad Music 1.27.0 (Premium Unlocked)
Nomad Music 1.27.0 (Premium Unlocked)

1.27.0 3,495

Modded
Musicolet Music Player 6.10 (Pro Unlocked)
Musicolet Music Player 6.10 (Pro Unlocked)

6.10 6,468

Modded
Anghami 7.0.33 (Premium Unlocked)
Anghami 7.0.33 (Premium Unlocked)

7.0.33 7,364

Modded
Yandex Music 2023.09.3 #11gpr (Plus Unlocked)
Yandex Music 2023.09.3 #11gpr (Plus Unlocked)

2023.09.3 #11gpr 4,994

Modded
Omnia Music Player 1.6.2 (Premium Unlocked)
Omnia Music Player 1.6.2 (Premium Unlocked)

1.6.2 2,427

Modded
Amazon Music 23.12.6 (Premium Unlocked)
Amazon Music 23.12.6 (Premium Unlocked)

23.12.6 7,384

Modded
Boomplay 6.8.81 (Premium Unlocked)
Boomplay 6.8.81 (Premium Unlocked)

6.8.81 4,176

Modded